Homeopatie

Homeopatie:

Homeopatie je léčba, která spočívá ve dvou základních principech :

fenoménu podobnosti a nepatrné dávce.

Již Hippokrates řekl: " Podobné se léčí podobným. "

Tuto myšlenku podrobně rozpracoval a v klinických pokusech ověřil Samuel Hahnemann před více než 200 lety.

Podmínkou léčby je:

Homeopatie není schopná léčit všechna onemocnění, má však tu výhodu, že přistupuje k nemocnému celostně a zároveň individuálně s respektem ke zvláštnostem každého jedince.

Jedná se o metodu maximálně šetrnou k organismu a lze ji používat pod lékařským dohledem např.i v těhotenství či u novorozenců.