Homeopatie

Homeopatie:

Homeopatie je léčba, která spočívá ve dvou základních principech :
fenoménu podobnosti a nepatrné dávce.

Již Hippokrates řekl: " Podobné se léčí podobným. "


Tuto myšlenku podrobně rozpracoval a v klinických pokusech ověřil Samuel Hahnemann před více než 200 lety.

Podmínkou léčby je:

  • reverzibilnost, čili zvratnost onemocnění
  • zachovaná schopnost organismu reagovat
  • existence látky, která je schopna vyvolat stejné příznaky, jakými se dané onemocnění projevuje
  • tyto zásady lze aplikovat na tělesné i psychické problémy jedince.

Homeopatie není schopná léčit všechna onemocnění, má však tu výhodu, že přistupuje k nemocnému celostně a zároveň individuálně s respektem ke zvláštnostem každého jedince.
Jedná se o metodu maximálně šetrnou k organismu a lze ji používat pod lékařským dohledem např.i v těhotenství či u novorozenců.

Comments