Odkazy a formuláře

Vážení rodiče,
níže naleznete :
  • formulář Plné moci- vyplňte např. pro babičku či nevlastního rodiče a tím může doprovodit Vaše dítě do ordinace a já jim smím sdělit informace o zdravotním stavu Vašeho dítěte.
  • formulář Souhlasu s nepovinným očkováním- je obecný, je třeba vyplnit proti čemu bude dítě očkováno, jakou vakcínou a kolika dávkami. Podpis otce a matky, tj. obou zákonných zástupců. V ordinaci jsou k dispozici již předvyplněné formuláře na jednotlivá očkování.
  • formulář Plná moc- tábor -umožní ,aby zdravotník tábora, kurzu, doprovodil Vaše dítě k ošetření u místního lékaře. Jinak může nastat situace, že si budete muset přijet pro Vaše dítě a dát osobně souhlas s jeho ošetřením.Závažné stavy, kdy by bylo Vaše dítě ohroženo na životě či hrozilo závažné poškození zdraví, lze ošetřit i bez souhlasu rodiče, ale jiné ne.
  • formulář Souhlas GDPR mail/mobil -nám umožní Vám případně zaslat eRecept na mail nebo formou SMS.
  • formulář Nesouhlas s očkováním - odmítnutí povinného očkování dítěte.
Ċ
Lucie Otahalova,
26. 5. 2012 13:30
Ċ
Lucie Otahalova,
31. 3. 2012 9:50
Ċ
Lucie Otahalova,
9. 6. 2018 11:54
Ċ
Lucie Otahalova,
9. 6. 2018 11:58
Comments