Aktuality‎ > ‎

Není třeba očkovat české děti protio tbc v souvisloti s válkou na Ukrajině!

přidáno: 1. 4. 2022 2:10, autor: Lucie Otahalova
Vakcína proti tuberkulóze nechrání proti onemocnění tuberkulózou, chrání pouze nejmenší děti proti těžkému průběhu tuberkulózy (miliární tuberkulóza, meningitida) v populacích s vysokým rizikem přenosu tuberkulózy. Proto je její aplikace doporučena pouze v zemích s vysokým výskytem tuberkulózy, a to co nejdříve po narození. Po jednom roce věku již není očkování BCG doporučeno u žádného dítěte. ‍

V ČR je zavedeno selektivní očkování na základě indikace uvedené v Metodickém pokynu MZ a nadále nedoporučujeme plošné očkování ani doočkování českých dětí.
1. WHO doporučuje očkovat tam, kde je více než 40 případů na 100 000 obyvatel, v ČR je incidence do 5/100 000 a nedošlo k významnému nárůstu ani s příchodem ukrajinských uprchlíků.
2. Děti jsou zdrojem infekce minimálně.
3. Očkování nechrání proti tuberkulóze jako nemoci.
Ré:
U očkování proti TBC u našich dětí v současné době převažují jednoznačně rizika vakcinace živou vakcínou nad profitem vakcinace proti těžkému průběhu nemoci. Malé dítě do jednoho roku je ohroženo prakticky výhradně infekcí od blízkých rodinných příslušníků, která je při nízké incidenci TBC v ČR velmi nepravděpodobná. Navíc všechny děti, které se narodí do rodin, kde kdokoli z příslušníků TBC má či měl v minulosti, případně rodina pochází ze země s vysokým výskytem TBC, jsou očkovány po narození – očkování BCG vakcínou je selektivní a nadále se řídí platným metodickým pokynem.
Comments